Varmtvandsbassin

Træning i det varme vand er velegnet til alle patientgrupper, og i særdeleshed for dem med smerteproblematikker, ledsygdomme,, blodpropper og hertil er varmtvandsbassintræning også meget velegnet i den tidlige rehabilitering.

Vand er et rigtig godt træningsredskab med nogle særlige egenskaber.

  • Vandets drift gør f.eks. at du kan komme længere ud i bevægelserne, end du kan på land. Varmen i sig selv virker smertedæmpende og kombineret med vandets opdrift giver det god mulighed for at træne en kropsdel, der kan være smerteplaget, eller et led som kan have bevægeindskrænkning.
  • Der er påvist effekt på gangfunktion, smerte, balance og bevægelighed i varmtvandstræning.
  • I vand bliver du vægtaflastet med omkring 40 – 90%, hvilket gør det muligt at påbegynde rehabilitering og træning lang tidligere end træning på land. For eksempel ved restriktioner på vægtbæring på ben. Studier viser blandt andet også, at du kan opnå hurtigere bevægelighed indenfor f.eks. skuldertræning, når vandets opdrift udnyttes.
  • Vandet har et hydrostatisk tryk, der har en positiv virkning på kredsløbet, hjertet, respirationsmusklerne, lungerne, nyrerne og det autonome nervesystem, og giver øget blodgennemstrømning til muskler og hjerte.

Hver deltager har været igennem en snak med en fysioterapeut, og her er der lagt en plan omkring udfordringer, gener, smerter og et mål med træningen.

 

Vi tilbyder varmtvands bassintræning onsdage og fredage.

Onsdage tilbyder vi holdundervisning med en varmtvandsinstruktør.
Her trænes der med de forskellige redskaber i vand, med fokus på den frie bevægelighed, koordination, kondition og glæde.

Fredage tilbyder vi både individuelt hold samt holdundervisning med fysioterapeut.
Individuelt hold: Hvis du f.eks. sidder i kørestol, er svagere gående, har spasticitet, kognitive udfordringer, CP, børnegigt eller lignende, kan det individuelle hold være noget for dig. Hver deltager skal selv have en ledsager med. Der laves øvelser/træningsprogram til hver enkelt ud fra dennes niveau. Det kan være udspænding af kontrakturer, fokuseret træning af balance, general bevægelse i vand osv.
Når du kommer i vandet, vil du opleve, at du pludselig kan bevæge dig selvstændigt uden hjælpemidler. Derud over, indbyder det bløde element til leg, og det kan være motiverende i sig selv.
Hold undervisning: Holdundervisningen er ren er fysioterapi i vand. Vandet er ikke målet i sig selv, det er et middel, og fysioterapeuten bruger hele sin fysioterapeutiske bagage samt viden om opdrift, turbulens og hydrostatisk tryk. Der arbejdes med mange forskellige fokusområder, men i særdeleshed balance, stabilitet og den frie bevægelighed.