Slagelse Rygklinik

v/ Majken Winther

Slagelse Rygklinik er en selvstændig ejet klinik, som bygger på en vision om, at yde specialiseret og kompetent fysioterapi til dig med ryg- og nakkesmerter og/eller andre skader på bevægeapparatet, uden ventetid.

På min klinik kan du blive grundig udredt og behandlet for typiske ryglidelser som discusprolapsspinalstenose (forsnævring af rygmarvskanalen), atrose (slidforandringer) og ischiassmerter. Det kan både dreje sig om akutte og-/eller kroniske rygsmerter med større eller mindre grad af kompleksitet

Måske har du tidligere modtaget behandling uden resultat eller med delvis effekt på dine smerter og ønsker nu en mere grundig undersøgelse og gennemgang af dit rygproblem og og som en naturlig forlængelse heraf få lagt en konkret behandlingsplan.

Gennem de sidste 14 år har jeg specialiseret mig inden for rygområdet. Jeg er blandt andet uddannet mckenzieterapeut og har arbejdet på reumatologisk ambulatorium på Slagelse sygehus som specialiseret fysioterapeut.

Jeg har 20 års erfaring i udredning, diagnosticering og behandling af smerter i kroppen generelt. Min erfaring er, at tingene ofte hænger sammen og derfor kræver det et kendskab til skader på kroppen generelt for at komme din specifikke smerte til livs.

Derfor kan du naturligvis også blive behandlet for andre smerter i kroppen – både akutte og kroniske. Det kan være smerter i skulder, albue, hofte, knæ og ankler.

Fra starten har det været mit ønske at min klinik skulle indgå i optimale rammer for mine patienter. Det har aldrig kun handlet om at eje en klinik. Klinikken skulle indgå i et miljø hvor der var mulighed for udvikling, samarbejde, kvalitet og dynamik. De rammer mener jeg klinikken har fået opfyldt ved samarbejdet med Fabrikken.

Derudover har det været af stor betydning at jeg har kunne rådgive og vejlede mine patienter hele vejen i deres behandlings- og træningsforløb. Jeg mener det er vigtigt at dit behandlingsforløb kan understøttes af et fortsat tæt samarbejde omkring din rehabiliteringsproces. Det kunne med fordel være gennem holdtræning eller gennem selvtræning i vores fitnessafdeling.