Ergoterapi

Ergoterapi er en sundhedsfaglig profession, og formålet med ergoterapien er at træne patienten til at kunne klare dagligdagen i hjemmet og på arbejdet med mindst mulig hjælp og størst mulig livskvalitet.


Ergoterapeutisk behandling i et fysioterapeutisk behandlingsforløb

I ergoterapi indgår patientens aktiviteter både som middel og mål i behandlingen. Denne viden om patientens aktiviteter bruges også til at arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i forbindelse med behandling og rehabilitering. Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med den superviserende fysioterapeut og med patienten ud fra de aktivitetsproblemer som patienten oplever.

Behandlingen kræver patientens aktive medvirken og udføres og evalueres ud fra faglige pædagogiske behandlingsmetoder, som er mest effektive i forhold ti patientens problemer og motivation.

 

Ergoterapi uden tilskud fra sygesikringen

Har du brug for ekstra rådgivning fra en ergoterapeut i hjemmet eller til forskellige genoptræningsudfordringer, kan du bestille en tid hos ergoterapeuten på Fabrikken på tlf.: 44 22 07 00 eller send en mail til info@fabrikkensundhed.dk

Ved behandling i eget hjem eller arbejdsplads, afregnes kørsel efter statens gældende takster.